Jsme kvalitní

Jsme přesní

Jsme SQA

O nás

Kompetenční centra, která vznikají na vysokých školách, představují místo, kde se mohou studenti podílet na reálných obchodních a vědecko-výzkumných projektech již během studia a nasbírat tak cenné zkušenosti. Jedná se o spolupráci mezi veřejnou (vzdělávací) a komerční sférou.

Cílem aktivit kompetenčního centra je přispět k rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti všech zúčastněných stran a k vyšší kvalitě vysokoškolského vzdělávání propojením s praxí.

Účastnit se mohou studenti v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia různých oborů. Dochází tak k efektivnímu mezioborovému propojení znalostí pří práci na inovačních projektech. Díky spolupráci s IBM a dalšími partnery mají studenti přístup k nejmodernějším technologiím, které mohou pro svou práci využívat.

 

Kompetenční centrum SQA

Kompetenční centrum Software Quality Assurance (KC SQA) působí na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze od roku 2012.

Mise

Posílit konkurenční pozici studentů na trhu práce získáním cenných zkušeností z reálných projektů.

Vize

Jsme nezávislým centrem, které poskytuje odbornou pomoc při plánování a realizaci procesů řízení kvality softwaru a testování zejména v oblasti výběru a přizpůsobení metodiky testování, výběru vhodných nástrojů pro testování a realizace automatizovaných testů. Zapojujeme do centra studenty (bakalářských, magisterských a doktorských programů), kteří svým působením nabývají nových zkušeností a jsou tak připraveni na budoucí projekty.

Organizace, se kterými spolupracujeme

 • NESS Czech, s.r.o.
 • HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
 • TRASK SOLUTIONS, a.s.
 • IBM Česká republika, spol. s r.o.
 • tesena s.r.o.
 • T-Mobile Czech Republic, a.s.
 • Butteland
 • Accenture
 • Concur
 • Inventi Development
 • Tollnet, a.s.
 • Česká spořitelna

 

Zajišťujeme v oblasti řízení kvality softwaru na VŠE následující předměty

Bakalářský stupeň –  4IT354 – Základy testování SW aplikací

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou testování softwaru a naučit je základním dovednostem softwarového testera. Studenti jsou po absolvování znalí fází testování a jejich náplně, artefaktů používaných při testování, dokáží vytvořit testovací podklady.

Magisterský stupeň – Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru je určena těm studentům, kteří mají o oblast řízení kvality softwaru a testování softwaru zájem. Vedlejší specializace je vhodná jak pro studenty oboru Informační systémy a technologie, tak i oborů Informační management, Kognitivní informatika a Znalostní a webové technologie. Mohou si ji zapsat i studenti dalších oborů na FIS i na ostatních fakultách VŠE.

4IT446 – Řízení kvality softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení kvality softwaru, zejména s ověřováním kvality pomocí testování. Studenti získají i praktické zkušenosti z různých aspektů testování.

4IT473 – Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou řízení testování softwaru a naučit je pracovat s nástroji pro jeho podporu.

4IT474 – Analýza a návrh testů softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami pro analýzu a návrh testů softwaru a vyzkoušet si jejich aplikaci v praxi.

4IT478 – Automatizované funkční testování softwaru

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet a provádět automatizované funkční testy softwaru a pracovat s nástroji pro automatizované funkční testování softwaru.

4IT476 – Zátěžové testování softwaru a výkonnostní optimalizace

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou zátěžového testování softwaru, analýzou slabých míst systémů a jejich optimalizací.

4IT475 – Systémové integrační testování

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy a techniky používané pro systémové integrační testování a seznámit je s nástroji pro systémové integrační testování.

4IT479 – Testování softwaru v agilních projektech

Cílem předmětu je seznámit studenty s testováním softwaru v agilních projektech a naučit je základní agilní praktiky testování.

4IT477 – Praxe v testování softwaru

Předmět poskytuje studentům možnost seznámit se s praktickými aspekty testování softwaru ve vybrané organizaci. Předmět je součástí vedlejší specializace Řízení kvality softwaru. Student má možnost aplikovat znalosti získané v povinných i volitelných předmětech této vedlejší specializace a zároveň získat praktické zkušenosti ve zvoleném zaměření – analýza a návrh testů softwaru, řízení testování softwaru, automatizované funkční testování softwaru, výkonnostní a zátěžové testování či integrační testování.

Stáže a projekty v praxi

v této části uveřejňujeme nabídky na aktuální stáže a projekty

 Placená stáž – Junior QA Specialista

   tesena
Náš tým se nepřestává rozrůstat, a možná to budeš právě TY, kdo nás tentokrát obohatí svými skvělými nápady a schopnostmi!

Co bys na projektech dělal?

 • prováděl testy a analyzoval jejich výsledky
 • definoval testovací případy
 • připravoval data pro testování
 • spolupracoval s vývojáři, business analytiky a business experty
 • pracoval s různými testovacími nástroji
 • nastavoval frameworky a testovací prostředí

Měl bys

 • být schopen ovládat standardní kancelářský software
 • být motivován získávat nové dovednosti a aktivně je používat
 • pracovat systematicky, myslet analyticky a být orientován na detail
 • mít skvělé interpersonální a komunikační dovednosti, ideálně i v angličtině 😉

Už teď máš našlápnuto, pokud

 • máš předchozí zkušenosti v testování nebo alespoň teoretickou znalost testování
 • umíš programovat, znáš SQL a webové služby (SOAP/REST)

Co můžeš očekávat Ty od nás?

 • aktivní podporu našeho seniorského týmu Test Manažerů a Test Konsultantů
 • zajímavou a zodpovědnou práci plnou čekajících výzev, možnost získání trvalého pracovního úvazku
 • na některých, především zahraničních projektech, každodenní využití angličtiny
 • skvělý, mladý a dynamický tým, který rád využije možnosti společných setkání nejen na firemních akcích 😉

v případě pozdějšího zájmu o stabilní pozici i benefity jako intenzivní trénink, home office, sick days, plně hrazena MHD, MultiSport karta, kurzy angličtiny, služební notebook, flexi passy a další

 

Odpovědi na otázku „Proč bys měl nastartovat svoji kariéru v testování právě u nás?“ a další najdeš na http://www.tesena.com/our-team/ nebo http://www.tesena.com/category/career/.
A pokud Ti to stačí, pošli svůj životopis na jobs@tesena.com.
Placená stáž je možná formou plného i zkráceného úvazku.
Těšíme se na Tebe!
aktualizováno 24.11.2017

 Práce na částečný úvazek v IBM

Hledáme zájemce o práci na automatizaci testů v IBM. Možnost odborného rozvoje i pozdějšího plného úvazku.

Zájemci ať se ozvou doc. Buchalcevové
buchalc@vse.cz
a zašlou strukturovaný životopis.
aktualizováno 24.11.2017

Akce a školení

Pro studenty, kteří se zúčastní stáží či projektů nabízených aktuálně v sekci Stáže a projekty v praxi je připraveno školení základů testování v termínu 6.2. – 9.2. 2017 viz
http://www.tesena.com/introduction-sw-testing/

Zájemci ať se ozvou doc. Buchalcevové

buchalc@vse.cz

a zašlou motivační dopis

 

Minulá školení

Systémové integrace a servisní virtualizace

Podmínky účasti: Základní znalosti systémových integrací nebo praktické zkušenosti v této problematice.
Co je nutné si přinést: Vlastní notebook s min. 50 Gb volného místa na disku, min. 4 Gb RAM.
Popis: Systémové integrace jsou základním kamenem při tvorbě systémů v bankovní, telekomunikačním či veřejném sektoru. S postupným rozrůstáním systémů se stává problematické synchronizovat vývoj jednotlivých komponent a zároveň zajistit jejich bezchybnou funkcionalitu.
Školení představí praktické použití integrací v současnosti (Banky a Telco). Další část se zaměřuje na servisně orientovanou architekturu (SOA) a její využití v integracích. Dále budou probrány typické problémy integrací ve velkých společnostech a způsoby, jak těmto problémům předejít. Nakonec budou představeny nástroje umožňujících testování integrací na praktických cvičeních.

 

25.9.2015 – Automatizované funkční testování SW s nástrojem Selenium

V mnoha oblastech dnešního světa je potřeba testovat webové aplikace, aby se zajistila dostatečná kvalita služeb poskytovaných zákazníkům. Mnohem efektivnějším způsobem testování webových aplikací je za pomoci automatizace. Jedním z leaderů v této oblasti je bezplatný testovací nástroj Selenium. Na vybraném příkladu webové aplikace si na školení ukážeme použití nástroje Selenium, jeho možnosti a jak vypadají testovací scénáře vytvořené za pomoci tohoto nástroje.

Dojde také na tvorbu ukázkových skriptů. V první části se bude jednat o teoretické představení testování pomocí Selenia včetně historie a jeho možností. Poté se pustíme do zprovoznění potřebného SW. V praktické části se budeme zabývat tvorbou ukázkových testovacích skriptů v jazyce Java a provedením těchto skriptů pomocí Selenia.

 

20.3.2015 – Školení Testování mobilních aplikací s využitím SaaS

V současném IT průmyslu probíhá přesun hlavního komunikačního kanálu se zákazníky směrem od počítačů (resp. z internetových prohlížečů) k aplikacím na mobilních zařízeních. Hlavním problémem při vývoji aplikací je kontrola správné funkcionality na velkém portfoliu zařízení, na kterých jsou aplikace spouštěny (rozdílné operační systémy, rozlišení, velikost, form-faktor a jiné). Vývojový tým musí být zároveň schopen v rychlosti reagovat na uživatelské komentáře a prosby, které jsou přidávány na aplikační markety (App store, Google play aj.). V opačném případě dokáže špatné hodnocení doslova pohřbít i sebeslibnější aplikaci. Těmto a jiným problémům lze předcházet za pomoci služby Mobile Quality Assurance (MQA). Školení v krátkosti pokryje dvě technologie. První je představení IBM technologie (PaaS) BlueMix, na které je možné vyvíjet mobilní nebo klasické aplikace či služby. Na této platformě je zároveň nasazena služba Mobile Quality Assurance (SaaS), pomocí které se testují mobilní aplikace. Této službě bude věnována druhá (praktická) část školení.

Projekty

hand_test

Analýza regresních testů


Kompetenční centrum vypracovalo projekt analýzy regresních testů za účelem jejich automatizace pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. V rámci projektu byly analyzovány manuálně prováděné regresní testy za účelem doporučení aplikací a konkrétních testovacích případů vhodných k automatizovanému provádění pomocí příslušných softwarových nástrojů. V rámci projektu byla sestavena konkrétní metodika pro výběr manuálních testů vhodných k automatizaci a metodika pro stanovování hrubých odhadů automatizace testovacích případů. Byla také stanovena doporučení k obohacení přístupu k testování uvnitř společnosti.

auto_test

Integrovaný testovací nástroj

Jedním z našich dlouhodobých projektů je návrh a vývoj nástroje pro ucelené testování za pomoci open-source nástrojů dostupných na trhu. Náš nástroj poskytne firmám možnost řízení a provádění testů funkčních, zátěžových a integračních s následnou možností reportování respektive řízení nalezených defektů.

Tým

Členové

buchalcevova

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

je absolventkou VŠE v Praze oboru Automatizované systémy řízení. V současné době působí jako docent na Katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, kde se zaměřuje na softwarové inženýrství, zejména metodiky, standardy a normy pro zlepšování procesů při tvorbě informačních systémům a řízení kvality softwaru. Je autorkou a spoluautorkou 8 odborných knih, řady článků v časopisech a příspěvků na konferencích. Od roku 2012 vede kompetenční centrum Software Quality Assurance.

balada_small

Mgr. Jakub Balada, Ph.D.

Je absolventem doktorského studia oboru Informatika na Vysoké škole ekonomické. Zabývá se agilními metodikami vývoje softwaru. Ve své disertační práci navrhl rozšíření metodiky Scrum pro použití na projektech v komplexním prostředí. Na VŠE vyučuje předmět Agilní projektový management.

MD2014-200x200

Ing. et Ing. Michal Doležel

je absolventem magisterských oborů zaměřených na elektroniku a komunikační technologie (VUT Brno) a management v technických odvětvích (ČVUT Praha). V současné době je studentem doktorského oboru Aplikovaná informatika na Vysoké škole ekonomické. Ve své disertační práci a související publikační činnosti se věnuje problematice řízení dodavatelů a kvality softwaru a rovněž vlivu sociálního kontextu na poli dodavatelsko-odběratelských vztahů v IT. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuje magisterský kurz Řízení kvality softwaru. V rámci kompetenčního centra zajišťuje spolupráci s Globálním inovačním centrem společnosti MSD, ve které je zaměstnán jako vedoucí IT testovací kompetence pro region EMEA. Celkově má více než desetiletou praxi v oblasti řízení kvality softwaru – kromě současného pracovního angažmá ve farmacii působil rovněž na technických a vedoucích pozicích v oblasti vývoje telekomunikačních systémů a v oddělení IT vývoje velké pojišťovny.

profilovka-1

Ing. Jan Mittner

Je studentem doktorského studia (Aplikovaná informatika) na Vysoké škole ekonomické. Zabývá se zlepšováním procesů při vývoji softwaru a v rámci své disertační práce navrhuje framework pro zlepšování procesů v malých SW firmách. Na VŠE také vyučuje vývoj webových aplikací v Zend Frameworku.

roman

Ing. Roman Nedzelský

Je studentem doktorského studia (Aplikovaná informatika) na Vysoké škole ekonomické. Je velikým fandou Microsoft technologií. Zajímá se o implementace a integrace produktů, portálová řešení se zaměřením na správu dokumentů, kolaboraci a projektové řízení, dále o možnosti integrace podnikových systémů, procesní analýzu a Business a self-Business Inteligence. Je velkým fandou cloudových technologií a možnostmi integrace s on-premise prostředím. V rámci Vysoké školy ekonomické v Praze participuje na výuce předmětů “Analýza a návrh informačních systémů” a “Portfolio Management a koordinace projektů

petr vodička_small

Ing. Petr Vodička

Je absolventem navazujícího magisterského oboru Informační Systémy a Technologie na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímá se především o řízení projektů, dále pak o řízení kvality a okrajově o vývoj aplikací.

zenisek

Ing. Jan Ženíšek

je absolventem navazujícího magisterského programu na VŠE, Fakulty Informatiky a Statistiky,  obor Informační Systémy a Technologie. Zajímá se především o vývoj a testování aplikací pro mobilní zařízení a testování integrací. Strávil jeden semestr studiem MBA na Leon Recanati Business School of Science v Tel Avivu.

čecháková_small

Bc. Lucie Čecháková

je studentkou navazujícího magisterského programu VŠE, Fakulta Informatiky a Statistiky, obor Informační Systémy a Technologie. Nejvíce se zajímá o analýzu a testování informačních systémů.

machacek_martin_m

Bc. Martin Macháček

Je studentem navazujícího magisterského oboru Informační systémy a technologie na fakultě informatiky a statistiky na VŠE. Zajímá se především o vývoj a testování SW na platformě Java. Mimo jiné se věnuje webovým technologiím a programování i v Assembleru či Visual Basic. Ve volném čase se věnuje sportu a hře na kytaru.

tmichalicka_small

Bc. Tomáš Michalička

studuje navazující magisterský program Informační systémy a technologie na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Zajímá se obecně o programování, hlavně ale o vývoj webových aplikací v Javě (framework Spring) a PHP.

pavka_jan_m

Bc. Jan Pavelka

Je studentem navazujícího magisterského oboru Informační Systémy a Technologie na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Jeden semestr studoval obor Information Systems na Örebro University ve Švédsku. Zajímá se o programování (především v jazyce Java) a o vše kolem informačních technologií.

1b46fc1_small

Bc. Jiří Straka

je studentem bakalářského oboru Informatika na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. Zajímá se o tvorbu webu a webové technologie, dále se zajímá o novinky nejen v oblasti informačních technologií a jejich využití v běžném životě a firemní praxi.

siroky_jiri_m

Bc. Jiří Široký

Studuje navazující magisterský obor Informační management na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. Zajímá se zejména o řízení IT projektů, BI a data consulting.

votlučka_small

Bc. Vojtěch Votlučka

studuje navazující magisterský obor Informační systémy a technologie na VŠE v Praze. Mezi hlavní zájmy patří IT, kde se aktivně věnuje QA a testování SW. Mimo IT se věnuje například tenisu či hře na klavír. V neposlední řadě je jeho vášní také studium jazyků, především angličtiny, španělštiny, němčiny či ruštiny.

alena zikmundova_small

Bc. Alena Zikmundová

Studuje na magisterském oboru Ekonometrie a operační výzkum na Fakultě Informatiky a Statistiky na VŠE. Přestože její studijní obor s informačními technologiemi příliš nesouvisí, již v prvním ročníku bakalářského studia se začala aktivně věnovat testování software.

Petr Janáček_small

Petr Janáček

Student bakalářského oboru Aplikovaná Informatika na VŠE. Zajímá se o testování desktop aplikací, start-up scénu a kryptoměny.

kolpakova_alexandra_m

Alexandra Kolpakova

Studentka bakalářského oboru Aplikovaná Informatika na VŠE. Z oblasti IT má zájem o programování v Javě a SQL. V současné době se zabývá testováním SW.

krupova_martina_m

Martina Krupová

Je studentkou bakalářského oboru Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE. V kompetenčním centru se stará o lidské zdroje. Mezi její záliby patří hudba, četba a sport.

pippal_jan

Jan Pippal

Je hrdým studentem oboru Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE. Jeho mozek nemá rád výsledek plný chyb, proto našel zalíbení v oblasti testování a analýzy. Můžete ho určitě pozvat na fotbal, či basketbal. Honza je odjakživa týmovým hráčem.

sekeres_small

Jakub Sekereš

Studuje informatiku na FIS VŠE
Zajímá se o novinky v informačních technologiích, baví ho práce s web a testování softwaru.
Vo volném čase se věnuje sportu a hudbě.

monika tománková_small

Monika Tománková

je studentkou bakalářského stupně oboru aplikované informatiky na VŠE. Z oblasti IT se zajímá o programování v javě a v současné době proniká i do tajů testování  SW. Mezi  její další záliby patří týmové sporty, sledování seriálů a hra na kytaru.

trudova_anna_m

Anna Trudova

Studuje bakalářský obor Aplikovaná Informatika na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE. V současné době se zajímá o programování v Javě a taky o testování aplikací. Mimo jiné se zajímá také o hudbu, hru na klavír a četbu.

Erik Ziegler_small

Erik Ziegler

Studuje bakalářský obor Informatika na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE. V současné době se soustředí na testování aplikací pro mobilní platformy. Mimo jiné se zajímá také o design, hudbu či downhill.

Bývalí členové

helena_munzarova_foto2

Ing. Helena Munzarová

Studuje na magisterském oboru Informační Systémy a Technologie na Fakultě Informatiky a Statistiky na VŠE. Její oblastí zájmu je programování (zejména v Javě) a informační technologie obecně.

Lucie-Hefnerova_small

Bc. Lucie Hefnerová

Studuje magisterský obor Informační systémy a technologie na fakultě Informatiky a statistiky na VŠE. Zajímá se o agilní přístupy k vývoji softwaru (zejména Lean Software Development) a (agilní) projektový management, s důrazem na Design Thinking, který si oblíbila jak během kurzu na VŠE, tak během semestru stráveného ve Francii na pařížské ESCP Europe. Kromě IT si pak užívá také snowboarding a sushi.

Kateřina Hofrichterova_small

Bc. Kateřina Hofrichterová

Studuje navazující magisterský obor Informační Systémy a Technologie na Fakultě Informatiky a Statistiky. Zajímá se zejména o project management v oblastech jako je kvalita softwaru, monitorování a testování sítě.

milos_hradecky_small

Miloš Halecký

Je studentem bakalářského ročníku VŠE v Praze, fakulty Informatiky a Statistiky. Jeho zálibou je programování v těchto programovacích jazycích: Java, JavaScript. V současnosti se učí a odhaluje možnosti Java EE. Mezi jeho další záliby patří IT, Bezpečnost IS, Linux, fotografování.


Reference

Podílela jsem se na projektu Analýza regresních testů ve společnosti T-Mobile. V rámci projektu jsem se seznámila s různými nástroji automatického testování a zároveň kvantitativními i kvalitativními kritérii vhodnosti testovacích scénářů k automatizaci. Bylo velmi zajímavé nahlédnout pod pokličku další velké firmy a seznámit se s jejími procesy. Každý projekt je zajímavou konfrontací teorie s praxí.

Alena Zikmundová

Jako člen kompetenčního centra SQA jsem se zúčastnil dvou velice zajímavých projektů. V druhém ročníku jsem se spolu s IBM podílel na customizaci a implementaci ECM řešení pro nadnárodního distributora elektřiny. Nejenom, že jsem si odnesl cenné zkušenosti, ale také jsem získal možnost dále pracovat pro IBM. Druhý významný projekt, na kterém v současné době stále pracuji je implementace nástroje ITN (Integrovaného Testovacího Nástroje).

Jan Ženíšek

V rámci KC SQA jsem se podílela na projektu analýzy regresních testů pro společnost T-mobile. Na tomto projektu jsem získala velmi cenné vědomosti a zkušenosti, ať už z oblasti testingu tak i z oblasti týmové spolupráce na projektu.

Tyto nabyté zkušenosti jsem poté využila pro stvůj další kariérní rozvoj.

Monika Tománková

Působení v centru Software Quality Assurance mi dalo především cenné zkušenosti z práce na skutečném projektu, kde jsme komplexně aplikovali poznatky a dovednosti, které jsme si do té doby osvojili při studiu. Účastnil jsem se projektu „Regan“, v rámci kterého jsme s kolegy analyzovali možnosti automatizace testů ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., přičemž jsme se zaměřili na testy regresní. Projekt byl zajímavý zejména proto, že nestačilo řešit pouze otázku, zda je technicky možné prováděné testy automatizovat, na což by většina informatiků pravděpodobně odpověděla „ano“, avšak bylo nutné hledět rovněž na další aspekty, jako například časová a finanční náročnost či zralost společnosti k tomu, aby automatizované testy dokázala efektivně využívat. Rozhodně mohu kompetenční centrum SQA vřele doporučit prakticky každému, kdo v budoucnu plánuje působit v oblasti informačních technologií, a vězte, že SQA rozhodně není pouze o testování, avšak můžete si zde vyzkoušet také řízení projektů, tvorbu metodik, vývoj aplikací a řadu dalších aktivit, které se do výuky samotné nevejdou. Stojí to za to!

Petr Vodička

Při projektu pro T-Mobile jsem jako člen týmu SQA analyzoval stav testů a jejich možnou automatizaci. Vedlejším cílem bylo vytipování testů k regresnímu testování. Během projektu jsem zjistil, že pokud se celé testovací oddělení nedrží stejné metodiky a postupů, nastávají problémy s komunikací a proces jakýchkoliv analýz či změn se prodlužuje. Zároveň bylo zajímavé vidět, jak testing funguje v praxi u mezinárodní telekomunikační společnosti.

Vojtěch Votlučka

Pro studenty

Zapojením se do kompetenčního centra studenti získávají jedinečnou příležitost, jak své teoretické znalosti získané ve škole uplatnit v praxi. Nabízíme mnoho možností, jak se v kompetenčním centru dál rozvíjet.

Jak začít spolupracovat s Kompetenčním centrem Software Quality Assurance?
Zajímá vás naše práce a rádi byste se stali členem Kompetenčního centra Software Quality Assurance?

 • Jsi studentem nebo absolventem s analytickým myšlením?
 • Baví tě nové a zajímavé věci?
 • Chceš se pohybovat v mladém a dynamickém prostředí?
 • Máš zájem o testování, programování?
 • Myslíš si, že máš schopnosti, které nám v týmu chybí a mohly by nám pomoci? Přidej se.

Nabízíme studentům

 • Účast na reálných projektech
 • Získání praktických zkušeností v oboru
 • Osobní rozvoj a školení
 • Možnost spolupracovat s profesionály z oboru
 • Psaní bakalářské, diplomové práce
 • A mnoho dalšího

Kontaktovat nás můžete pomocí mailu: martina.krupova@email.cz

Kontakt

Kontaktujte nás